SHËRBIME

SHËRBIME

ODA EKONOMIKE KOSOVË-BULLGARI
MARRËDHËNIET TREGTARE

• Kërkojme partnerë:

Oda Ekonomike do të ofrojë ndihmë në vendosjen e kontakteve me partnerët potencialë të biznesit dhe do të mbështesë kompanitë bullgare për të hyrë në tregun e Kosovës. Ekipet e specializuara do të punojnë për të identifikuar specialistë nga fusha të ndryshme.

 

• Kontaktet me institucionet dhe organizatat:

Oda Ekonomike do të ndihmojë kompanitë që të krijojnë dhe mbajnë kontakte me institucionet dhe organizatat përkatëse si në Kosovë ashtu edhe në Bullgari.

 

• Shërbimet administrative:

Oda Ekonomike ofron konsultime dhe asistencë në zgjidhjen e çështjeve administrative dhe rregullatore në lidhje me fillimin dhe drejtimin e një biznesi në të dy vendet.

 

• Informacioni i tregut dhe hulumtimi i kompanisë:

Oda Ekonomike do të ofrojë informacione të përditësuara për tregun, kërkime konkurruese dhe mundësi zhvillimi biznesi.

 

• Këshilla ligjore dhe financiare:

Kompanitë do të kenë akses në këshilla ligjore dhe financiare të ofruara nga profesionistë me përvojë.

 

• Vizita në panaire, forume, ekspozita, vizita në kompanitë Kosovare:

Oda Ekonomike organizon delegacione dhe vizita në evente të biznesit dhe të kompanive Kosovare për të mbështetur imponimin dhe zgjerimin e biznesit të kompanive.

 

• Shërbime të tjera:

Oda Ekonomike do të ofrojë edhe shërbime të tjera në lidhje me mbështetjen e biznesit dhe iniciativat kulturore dhe arsimore mes dy vendeve

Për më shumë informacion dhe pyetje,
ju lutemi të na kontaktoni:

Oda Ekonomike Kosovë-Bullgari

Adresa: Sofje, Rr. Georgi S. Rakovski, 111
Telefoni: (+359 2) 9814190
Email: office@rkrbcc.org
 

Për kontakt në media:

Ivanina Dimitrova, +359889869909
office@rkrbcc.org

Oda Ekonomike Kosovë-Bullgari
është e gatshme të mbështesë zhvillimin e biznesit dhe bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Bullgarisë dhe të
bëhet një partner i besueshëm për kompanitë dhe institucionet në të dy vendet.

RKRBCC RKRBCC Të gjitha të drejtat e rezervuara