ODA EKONOMIKE KOSOVË-BULLGARI

ODA EKONOMIKE KOSOVË-BULLGARI

ODA EKONOMIKE KOSOVË-BULLGARI
MARRËDHËNIET TREGTARE

Marrëdhëniet tregtare mes Bullgarisë dhe Kosovës kanë një histori dhe zhvillim interesant në dekadat e fundit.

 

HISTORIA E MARRËDHËNIEVE TREGTARE:
Pas përfundimit të konfliktit në vitin 1999, Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008, Republika e Bullgarisë shumë shpejt e njojti, dhe kjo ndihmojë për zhvillim të favorshëm në marrëdhëniet tregtare ndërmjet dy vendeve.
Në dekadat e fundit, marrëdhëniet tregtare mes Bullgarisë dhe Kosovës janë rritur. Mallrat bullgare, si ushqimet, makineritë dhe pajisjet, produktet kimike dhe tekstilet, gjetën treg në Kosovë.
Kosova gjithashtu u bë një partner i rëndësishëm tregtar për Bullgarinë, duke ofruar importe të mallrave si burime minerale dhe metale

ANALIZA E MARRËDHËNIEVE TREGTARE:

  • Potenciali për rritje: Marrëdhëniet tregtare midis Bullgarisë dhe Kosovës kanë potencial për rritje pasi të dy vendet mund të ofrojnë një shumëllojshmëri mallrash dhe shërbimesh në tregjet e tyre përkatëse.
  • Barrierat tregtare: Pavarësisht nga lidhjet tregtare në rritje, ekzistojnë barriera të ndryshme tregtare si tarifat dhe kufizimet rregullatore që mund të kufizojnë potencialin për zhvillimin e tregtisë midis dy vendeve.
  • Mundësitë ekonomike: Bullgaria mund të luajë rolin e ndërmjetësit për Kosovën në Bashkimin Evropian dhe të ndihmojë në krijimin e lidhjeve më të ngushta ekonomike me BE-në, të cilat do të mbështesin zhvillimin ekonomik të vendit.
  • Perspektiva evropiane: Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është një nga qëllimet kryesore dhe kjo mund të nxisë edhe zhvillimin e marrëdhënieve tregtare mes Bullgarisë dhe Kosovës, pasi Bullgaria është anëtare e BE-së.

Si përfundim, marrëdhëniet tregtare mes Bullgarisë dhe Kosovës janë në zhvillim dhe kanë potencial. Është e rëndësishme heqja e barrierave tregtare dhe nxitja e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve, gjë që mund të kontribuojë në prosperitetin dhe zhvillimin e tyre.

MISIONI DHE VIZIONI:
Misioni i Odës Ekonomike Kosovë-Bullgari është të bëhet një partner kyç për kompanitë dhe sipërmarrësit nga Kosova dhe Bullgaria, duke ofruar shërbime komplekse për të mbështetur dhe zhvilluar marrëdhëniet e tyre të biznesit. Oda do të punojë në mënyrë aktive për të nxitur tregtinë dhe investimet mes dy vendeve dhe për të mbështetur bashkëpunimin në fushën e kulturës dhe arsimit.

Oda Ekonomike Kosovë-Bullgari është e përkushtuar për të mbështetur rritjen e ekonomive dhe shkëmbimet kulturore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Bullgarisë. Ne besojmë se krijimi i Odës Ekonomike do të hapi mundësi të reja për bizneset dhe bashkëpuni mes dy vendeve dhe do të kontribuojë në lidhjet më të ngushta mes popujve tanë.

Për më shumë informacion dhe pyetje,
ju lutemi të na kontaktoni:

Oda Ekonomike Kosovë-Bullgari

Adresa: Sofje, Rr. Georgi S. Rakovski, 111
Telefoni: (+359 2) 9814190
Email: office@rkrbcc.org
 

Për kontakt në media:

Ivanina Dimitrova, +359889869909
office@rkrbcc.org

Oda Ekonomike Kosovë-Bullgari
është e gatshme të mbështesë zhvillimin e biznesit dhe bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Bullgarisë dhe të
bëhet një partner i besueshëm për kompanitë dhe institucionet në të dy vendet.

RKRBCC RKRBCC Të gjitha të drejtat e rezervuara