ODA EKONOMIKE KOSOVË-BULLGARI

ODA EKONOMIKE KOSOVË-BULLGARI

Bullgaria është një vend evropian i vendosur në cepin juglindor të kontinentit. Fakte dhe informacione kryesore për Bullgarinë:

 •  Kryeqyteti dhe gjeografia: Kryeqyteti i Bullgarisë është Sofja. Vendi kufizohet me Rumaninë në veri, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut në perëndim, Greqinë dhe Turqinë në jug dhe Detin e Zi në lindje.
 •  Popullsia: Të dhënat më të fundit të disponueshme (që nga shtatori 2021) tregojnë se popullsia e Bullgarisë është rreth 7 milion njerëz.
 •  Gjuha: Gjuha zyrtare në Bullgari është bullgarishtja.
 •  Historia: Bullgaria ka një histori të pasur që përfshin Bullgarinë e Vjetër, Bullgarinë mesjetare dhe Perandorinë Osmane. Pas çlirimit nga sundimi osman në vitin 1878, Bullgaria u bë një komb modern dhe kaloi nëpër faza të ndryshme politike dhe historike.
 •  Ekonomia: Bullgaria është anëtare e Bashkimit Evropian që nga viti 2007 dhe ka një ekonomi të larmishme që përfshin bujqësinë, industrinë dhe shërbimet. Vendi është i njohur edhe për teknologjinë e informacionit dhe turizmin.
 •  Kultura dhe turizmi: Bullgaria ka një trashëgimi të pasur kulturore, duke përfshirë monumente të shumta historike dhe arkitekturore, si dhe tradita në muzikë, letërsi dhe art. Turizmi po zhvillohet falë maleve të bukura, vendpushimeve bregdetare dhe pamjeve historike.
 •  Statusi politik: Bullgaria është një republikë parlamentare me një formë demokratike të qeverisjes. Presidenti është figura kryesore në vend, por pushteti ushtrohet nga parlamenti dhe qeveria.
 •  Marrëdhëniet ndërkombëtare: Bullgaria është anëtare e Bashkimit Evropian, NATO-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. Ajo mban marrëdhënie diplomatike me shumë vende të botës dhe luan një rol aktiv në rajonin e Evropës Juglindore.

Gjuha zyrtare në Bullgari është bullgarishtja.

Bullgaria ka një histori të pasur që përfshin Bullgarinë e Vjetër, Bullgarinë mesjetare dhe Perandorinë Osmane. Pas çlirimit nga sundimi osman në vitin 1878, Bullgaria u bë një komb modern dhe kaloi nëpër faza të ndryshme politike dhe historike.

Bullgaria është anëtare e Bashkimit Evropian që nga viti 2007 dhe ka një ekonomi të larmishme që përfshin bujqësinë, industrinë dhe shërbime. Vendi është i njohur edhe për teknologjinë e informacionit dhe turizmin.

Bullgaria ka një trashëgimi të pasur kulturore, duke përfshirë monumente të shumta historike dhe arkitekturore, si dhe tradita në muzikë, letërsi dhe art. Turizmi po zhvillohet falë maleve të bukura, vendpushimeve bregdetare dhe pamjeve historike.

Bullgaria është një republikë parlamentare me një formë qeverisjeje demokratike. Presidenti është figura kryesore në vend, por pushteti ushtrohet nga parlamenti dhe qeveria.

Valuta Bullgare është – Leva

Bullgaria është anëtare e Bashkimit Evropian, NATO-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. Ajo mban marrëdhënie diplomatike me shumë vende të botës dhe luan një rol aktiv në rajonin e Evropës Juglindore.

Kosova është një vend ballkanik i vendosur në pjesën juglindore të Evropës. Disa fakte dhe informacione kyçe për Kosovën përfshijnë:

 • Kryeqyteti dhe Gjeografia: Kryeqyteti i Kosovës është Prishtina. Vendi kufizohet me Serbinë në veri dhe verilindje, me Maqedoninë në jug dhe me Shqipërinë në jugperëndim. Kufiri i Kosovës me Malin e Zi është gjithashtu në jugperëndim.
 • Popullsia: Sipas të dhënave më të fundit në dispozicion (që nga shtatori 2021), Kosova ka një popullsi prej rreth 1.8 milionë banorë. Shumica e popullsisë janë shqiptarë, ata janë grupi etnik më i madh.
 • Gjuhët: Gjuha zyrtare e Kosovës është shqipja, ndërsa serbishtja gjithashtu flitet gjerësisht nga një pjesë e popullsisë.
 • Historia: Në vitin 1999, rajoni ra në konflikt dhe u vendos nën kontrollin ndërkombëtar. Kosova ishte pjesë e ish-Jugosllavisë dhe u bë shtet i pavarur në shkurt të vitit 2008.
 • Ekonomia: Ekonomia e Kosovës karakterizohet me diversitet në sektorin e bujqësisë, industrisë dhe shërbimeve. Pas pavarësisë së saj, Kosova filloi të kërkojë investime të huaja dhe zhvilloi tregun e saj.
 • Kultura dhe Turizmi: Kosova ka një histori të pasur kulturore të lidhur me grupe të ndryshme etnike dhe fetare. Turizmi po zhvillohet dhe rajoni ofron atraksione si manastire, monumente dhe natyrë të bukur.
 •  Statusi politik: Kosova është shtet i pavarur, por ky status nuk njihet nga të gjitha vendet dhe është objekt debati dhe negocimi në kontekstin ndërkombëtar. Ajo ka qeverinë dhe parlamentin e saj..
 •  Marrëdhëniet ndërkombëtare:Kosova është anëtare e organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe ka vendosur marrëdhënie diplomatike me një sërë vendesh dhe institucionesh ndërkombëtare, por nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara (OKB).

Gjuha zyrtare e Kosovës është shqipja, ndërsa serbishtja gjithashtu flitet gjerësisht nga një pjesë e popullsisë.

Në vitin 1999, rajoni ra në konflikt dhe u vendos nën kontrollin ndërkombëtar. Kosova ishte pjesë e ish-Jugosllavisë dhe u bë shtet i pavarur në shkurt të vitit 2008.

Ekonomia e Kosovës karakterizohet me diversitet në sektorin e bujqësisë, industrisë dhe shërbimeve. Pas pavarësisë së saj, Kosova filloi të kërkojë investime të huaja dhe zhvilloi tregun e saj. Kosova ka një histori të pasur kulturore të lidhur me grupe të ndryshme etnike dhe fetare.

Turizmi po zhvillohet dhe rajoni ofron atraksione si manastire, monumente dhe bukuri natyrore.

Kosova është shtet i pavarur, por ky status nuk njihet nga të gjitha vendet dhe është objekt debati dhe negocimi në kontekstin ndërkombëtar. Ajo ka qeverinë dhe parlamentin e saj.

Valuta zyrtare është Euro.

Kosova është anëtare e disa organizatave ndërkombëtare dhe ka vendosur marrëdhënie diplomatike me një sërë vendesh dhe institucionesh ndërkombëtare, por nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara (OKB).

Për më shumë informacion dhe pyetje,
ju lutemi të na kontaktoni:

Oda Ekonomike Kosovë-Bullgari

Adresa: Sofje, Rr. Georgi S. Rakovski, 111
Telefoni: (+359 2) 9814190
Email: office@rkrbcc.org
 

Për kontakt në media:

Ivanina Dimitrova, +359889869909
office@rkrbcc.org

Oda Ekonomike Kosovë-Bullgari
është e gatshme të mbështesë zhvillimin e biznesit dhe bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Bullgarisë dhe të
bëhet një partner i besueshëm për kompanitë dhe institucionet në të dy vendet.

RKRBCC RKRBCC Të gjitha të drejtat e rezervuara