Skip to main content

Мисията на Косовско-българската Търговска Камара е да се превърне в ключов партньор за фирми и предприемачи от Косово и България, като предоставя комплексни услуги за подкрепа и развитие на техните бизнес отношения. Камарата ще работи активно за насърчаване на търговията и инвестициите между двете държави и за подпомагане на сътрудничеството в областта на културата и образованието.

Косовско-българска Търговска Камара е ангажирана да подпомага растежа на икономиките и културните обмени между Република Косово и Република България. Ние вярваме, че установяването на тази Камара ще насърчи нови възможности за бизнес и сътрудничество между двете държави и ще допринесе за по-тесни връзки между нашите народи.

Close Menu